ASEME

A Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME) é unha organización empresarial de carácter estatal que ten como misión representar e defender os intereses do colectivo de distribuidores locais de enerxía eléctrica.

ASEME constitúe un interlocutor de referencia coas autoridades reguladoras e estamentos do sector enerxético, tanto a nivel estatal como rexional.

Por outra banda, fomentamos a cooperación e colaboración entre as empresas asociadas, co fin de crear sinerxias e fomentar a innovación tecnolóxica, o desenvolvemento económico e a electrificación nun escenario de transición enerxética.

CIDE

Somos unha asociación de pequenas empresas distribuidoras de enerxía eléctrica que conta con 190 empresas asociadas repartidas na práctica totalidade de Comunidades Autónomas, con máis de medio millón de subministracións conectadas aos que proporcionan electricidade da orde de 2,7  TWh anualmente. O ámbito de actuación dos nosos asociados é fundamentalmente en zonas rurais, moitas delas afectadas polo fenómeno do despoboamento.

Como asociación encargámonos, por unha banda, da defensa dos intereses do colectivo de  CIDE, mediante tarefas de representación institucional e asesoramento, así como de dar cobertura ás necesidades xurídicas dos nosos asociados; e, doutra banda, de promover a realización de proxectos e servizos de alto valor tecnolóxico, apostando fortemente pola dixitalización das redes.

E-distribución

EDISTRIBUCIÓN Redes dixitais  S. LU. é a distribuidora de electricidade do Grupo Endesa.

Somos unha empresa de actividade regulada cuxo obxectivo principal é levar a subministración eléctrica ata a túa casa ou negocio. Ocupámonos do mantemento da rede eléctrica, da lectura do teu contador e de garantir a calidade do servizo.

Temos o firme compromiso de liderar a transición enerxética e no que a dixitalización será unha panca esencial para facer fronte aos novos desafíos. Así, o desenvolvemento das redes intelixentes será indispensable para impulsar a electrificación da demanda que esixirá a  descarbonización da economía, para favorecer a integración das enerxías renovables, o desenvolvemento do autoconsumo e o avance da mobilidade eléctrica. Facemos unha clara aposta pola dixitalización da rede, de todos os seus sistemas e procesos e das canles de atención ao cliente, poñendo foco na mellora da calidade da subministración eléctrica, o que nos está permitindo diminuír as interrupcións de subministración e os tempos de resposta en caso de avarías.

e-Distribución fornece electricidade en 27 provincias españolas de 10 comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias, Aragón, Estremadura, Castela e León, Navarra, Comunidade Valenciana e Galicia), abastecendo a unha poboación próxima aos 21 millóns de habitantes.

E-REDES

E-REDES é a compañía de distribución de electricidade do grupo EDP en España. Engadimos máis de 20.700 quilómetros de redes eléctricas e máis de 666.000 puntos de subministración, distribuídos entre Asturias, Madrid, Aragón, Cataluña e a Comunidade Valenciana.

E-REDES constrúe, opera e mantén a rede nunhas condicións óptimas para garantir a mellor calidade de servizo e unha atención directa e personalizada aos seus clientes.

O esforzo continuo de investimento na transformación da operación tradicional a unha operación dixital, fainos ter un dos mellores niveis de calidade do servizo en España.

Centrámonos en Prevención, Calidade, Innovación e Sustentabilidade para seguir sendo unha das empresas líderes de distribución do sector, sempre situando o cliente no centro das nosas accións.

I-DE

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes é o distribuidor de electricidade do grupo Iberdrola.

O noso traballo consiste en levar a electricidade ás casas ou empresas dos nosos clientes dun xeito seguro, fiable, limpo e eficiente. Garantimos a calidade da oferta e esforzámonos por reducir as perdas na nosa rede, beneficiando a todos os clientes e o medio ambiente. Ofrecemos un servizo ao cliente as 24 horas do día, todos os días do ano e proporcionamos nun clic toda a información que os clientes conectados ás nosas redes precisan para aproveitar ao máximo a súa conexión intelixente. A confianza, a innovación e a proximidade marcan o noso día a día.

i-DE conta con máis de 11 millóns de clientes e estende a súa rede eléctrica a través de 10 comunidades autónomas e 25 provincias, cubrindo unha superficie de 190.000 km2.

Facilitamos a transición enerxética e a descarbonización da economía grazas á dixitalización, permitindo as solucións que demandan os nosos clientes: electromobilidade, electrificación de usos térmicos e conexión de enerxías renovables e instalacións de autoconsumo.i-DE conta con máis de 11 millóns de clientes e estende a súa rede eléctrica por 25 provincias en 10 comunidades autónomas (Cantabria, Castela a Mancha, Castela e León, Comunidade Valenciana, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco, Comunidade de Madrid e Murcia), nunha área que abrangue 190.000 km2.

UFD

UFD é o distribuidor de electricidade do grupo Naturgy.

A nosa actividade básica é a transmisión de enerxía eléctrica desde os centros de xeración e desde a rede de transporte aos consumidores finais, nas comunidades autónomas de Galicia, Madrid, Castela-A Mancha e Castela e León.

A través da innovación no desenvolvemento, tecnificación e dixitalización das nosas redes, convertémonos nunha plataforma virtual coa que xestionar unha xeración e demanda cada vez máis distribuídas e dinámicas, converténdoa nun elemento clave da electrificación da economía e a transición enerxética.

O mantemento e o funcionamento das nosas redes eléctricas garanten o servizo en condicións de eficiencia, seguridade e calidade.

VIESGO

Con máis de 113 anos no mercado, somos unha empresa enerxética dedicada á distribución e xeración de electricidade. Unha infraestrutura de 31.300 quilómetros de rede situada no norte de España e máis de 695.000 puntos de subministración, convérteno no 4º distribuidor nacional de enerxía. A isto engádense os case 1.400 MW de potencia instalada na Península Ibérica, sendo o maior distribuidor de enerxía renovable do país.

Centramos os nosos esforzos en ofrecer un excelente servizo aos nosos clientes, un compromiso que se reflicte na alta fiabilidade da nosa rede e na excelente calidade do subministro, confiando na innovación e na sustentabilidade como principais palancas da nosa actividade empresarial.