Todos os datos que precisa para o seu proxecto

image/svg+xml

Acceso a informes estáticos e dinámicos da enerxía consumida e número de contratos segundo os parámetros temporais, xeográficos e de subministración.

image/svg+xml

Consultas

Visualización de información de consumo de enerxía e número de contratos segundo diferentes parámetros de filtrado.

image/svg+xml

Datos vía API

Descarga de información de consumo de enerxía e número de contratos segundo diferentes parámetros de filtrado.